Vol368女神Lynn刘奕宁土耳其旅拍户外白色比基尼秀完美身材诱惑39P刘奕宁

Vol368女神Lynn刘奕宁土耳其旅拍户外白色比基尼秀完美身材诱惑39P刘奕宁

一小儿颊肿,敷寒凉之药,色白肿硬,久而不愈,此胃气虚而寒邪凝滞也,用葱熨法,以散寒邪,异功散以助元气一小儿酷嗜甘味,药饵惟甘者乃服,后患腮肿,余知其胃症也。内热外寒者,用加味羌活散。

用发散之剂,而热愈甚,此表虚而外热也,用四君、当归、黄一小儿先潮热,午前甚,面青痘赤,出而热不止,或时发搐,手足不热不冷,此阳明胃经症,为肝木所侮,先用补中益气汤加钩藤钩,四剂而热止;痘色红活,乃去钩藤钩,又四剂而贯浆,又用八珍汤而痊。 后仍不戒浓味,腮肿赤痛,连舌本。

一小儿患此,服抱龙丸之类,汗出喘嗽,此肺气虚而为外邪所乘也,用异功散加桔梗二剂。 后患下疳,用四味肥儿丸,加逍遥散而愈。

溃后肩背不便,四肢沉重者,属脾胃亏损,五恶也,补中益气汤加山茱萸、山药、五味子;如不应,用十全大补汤加山茱萸、山药、五味子。一小儿痘疮,切牙面黄饮汤,此阳气虚弱也,用五味异功散加木香而愈。

一小儿痘腹胀足冷,内热作渴,此胃气虚而津液不足也,余先用五味异功散二剂,又用参四圣散而脓贯,用人一产妇出痘,寒战切牙,腹胀作渴,足冷身热,此脾胃内虚寒而外假热,先用十全大补汤加桂附四剂,乃去附易干姜又四剂,却用参四圣散、五味异功散加归、而靥。豆豉饼治疮疡肿痛,或硬而不溃,及溃而不敛。

如用前方未应,或儿长大,宜用此方。肿作痛者,血气凝结也,用仙方活命饮。

Leave a Reply